شماره تماس پشتیبان

فروشگاه ها

شعبه 1 : خاقانی

اصفهان . خیابان خاقانی . جنب کوچه 14 (افشین) . فروشگاه آرن

روز های عادی:

از ساعت  10:00 - 22:30

روز های تعطیل:

از ساعت 10:00 -22:30

 

 

شعبه 2: فدک مال

اصفهان .  .خیابان هسا  . سیتی سنتر فدک مال . طبقه اول . واحد c158

 روز های عادی:

از ساعت 10:00 - 22:30

روز های تعطیل:

از ساعت 10:00 -22:30

03131332137

شعبه 3: مرکز خرید فیروزه

اصفهان . خیابان جهار باغ بالا .مرکز خرید فیروز .طبقه همکف . فروشگاه آرن

روز های عادی:

از ساعت  10:00 - 22:00

روز های تعطیل:

از ساعت 10:00 -22:00

راه ارتباطی ما